Опорний заклад "Бритівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів" Шабівської сільської ради Білгород-Дністровського району, Одеської області

 

Управління

 


Основні принципи управління :
 
Принцип гуманізації і поваги до особистостірганізація в школі повинна ґрунтуватися на повазі до кожної особистості. Принцип гуманізму розглядає особистість не як фактор, а як головну мету, заради якої здійснюється управління, водночас особистість керівника є головним носієм засобів, від яких залежить позитивний результат.)

 

-      Принцип науковос​ті     (забезпечується теоретичною компетентністю і знаннями технології управління. Науковість в управлінні передбачає в процесі розробки стратегічних, тактичних й оперативних рішень і прогнозування їх наслідків, базування на прийнятих у світовій практиці методах збору й обробки інформації, моделювання, застосування математичної статистики, психолого-педагогічних діагностик, соціології, соціоніки й ергономіки.)

Принцип цілеспрямованості (передбачає постановку перед педагогічним і учнівським колективами)

 

- Принцип компетентності гідно з ним усі педагогічні й інші працівники закладу , сумлінно виконують службові обов'язки.)